โครงการถักหมวกให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โครงการถักหมวกให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็น โครงการการกุศลที่ ทีมงานภิญญ์ เป็นตัวกลาง ระหว่างสมาชิกภิญญ์ และ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
โดยมี คุณปารณีย์ ทวีโชตธณเดช หรือคุณบ๊วยที่ใครๆ รู้จักในนามผู้ริเริ่มโครงการเย็บเต้า เติมใจ สู้ภัยมะเร็ง ของรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง” เป็นตัวกลางเพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยต่อไป

การส่งมอบหมวกให้ผู้ป่วย
PINN SHOP จะแจ้งวันส่งมอบหมวกให้แก่ผู้ป่วยให้ทราบเป็นระยะ ๆ นะคะ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถนำหมวกที่ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วมาฝากส่ง
ได้ที่ PINN SHOP สาขาที่ร่วมรายการ ดังนี้
ส่งมอบหมวก รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วันที่ 4 เมษายน 2552
มอบให้แก่โครงการโรงพยาบาลมีสุข โดยมูลนิธิกระจกเงา
(ภาพรายละเอียด click)
ครั้งที่ 2
วันที่ 2 พฤษภาคม 2552

มอบให้แก่ วิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคม คุณปารณีย์ ทวีโชตธณเดช หรือคุณบ๊วย ที่ใครๆ รู้จักในนามผู้ริเริ่มโครงการเย็บเต้า เติมใจ สู้ภัยมะเร็ง ของรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง” โดยคุณบ๊วยจะนำไปมอบให้แก่สตรีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในวัน “การอบรมการตัดเย็บเสื้อชั้นในและเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม: Breast Meeting ครั้งที่ 3”
ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ จ. นครนายกค่ะ

(ภาพรายละเอียด click)

ครั้งที่ 3
วันที่ 12 มิถุนายน 2552

ส่งมอบหมวกครั้งที่ 3 : วันที่ 12 มิถุนายน 2552 ร่วมกับ วิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคม
คุณปารณีย์ ทวีโชตธณเดช หรือคุณบ๊วย มอบให้แก่สตรีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ณ ศูนย์มะเร็ง จังหวัดชลบุรี

(ภาพรายละเอียด click)

ครั้งที่ 4
วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
ส่งมอบหมวกครั้งที่ 4 : วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ร่วมกับ วิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคม
คุณปารณีย์ ทวีโชตธณเดช หรือคุณบ๊วย มอบให้แก่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
(ภาพรายละเอียด click)
ครั้งที่ 5
วันที่ 14 สิงหาคม 2552
ส่งมอบหมวกครั้งที่ 5 : วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพความประทับใจ (ภาพรายละเอียด click)
ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7
วันที่ 7-8
พฤศจิกายน 2552

ส่งมอบหมวกครั้งที่ 6 และ 7
ทีมงานภิญญ์และตัวแทนสมาชิกภิญญ์ช็อป ได้ส่ง มอบหมวกไหมพรมให้แก่วิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคม
โดย คุณปารณีย์ ทวีโชธณเดช (คุณบ๊วย) ได้นำหมวกไหมพรมไปมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ทั้งหมด 4 แห่งด้วยกัน คือ
1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. โรงพยาบาลขอนแก่น
3. โรงพยาบาลอุดรธานี
4. ศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุดรธานี
(ดังภาพรายละเอียดค่ะ)

ครั้งที่ 8
วันที่ 19 มกราคม 2553
ส่งมอบหมวกครั้งที่ 8
วิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคม คุณปารณีย์ ทวีโชตธณเดช หรือคุณบ๊วย มอบหมวกไหมพรมให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
(ภาพรายละเอียด click)
ครั้งที่ 9
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
ส่งมอบหมวกครั้งที่ 9
วิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคม คุณปารณีย์ ทวีโชตธณเดช หรือคุณบ๊วย มอบหมวกไหมพรมให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ณ ศูนย์มะเร็งมหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี (ศูนย์มะเร็งปทุมธานี)
(ภาพรายละเอียด click)
ครั้งที่ 10 และ 11
วันที่ 9,24 เมษายน 2553
ส่งมอบหมวกครั้งที่ 10 และ 11
ณ โรงพยาบาลตราด และโรงพยาบาลสระบุรี (ภาพรายละเอียด click)

โดยสมาชิกภิญญ์สามารถส่งหมวกที่ท่านถัก ได้ที่ PINN SHOP ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ หรือสนใจอยากเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับคุณบ๊วย
โทรสอบถามได้ที่ 082-6144061-65  ค่ะ
ครั้งที่ 12
วันที่ 16 กันยายน 2553

ส่งมอบหมวกครั้งที่ 12
PINN SHOP ร่วมกับ วิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคม คุณปารณีย์ ทวีโชตธณเดช หรือคุณบ๊วย
จะเดินทางไปมอบหมวกให้แก่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 16 ก.ย. 53

ครั้งที่ 13
ต้นเดือนพฤศจิกายน 2553

ส่งมอบหมวกครั้งที่ 13 (ภาพรายละเอียด click)
PINN SHOP ร่วมกับ วิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคม คุณปารณีย์ ทวีโชตธณเดช หรือคุณบ๊วย
จะเดินทางไปมอบหมวกให้แก่โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

ครั้งที่ 14
วันที่ 5 สิงหาคม 2554

ส่งมอบหมวกครั้งที่ 14 (ภาพรายละเอียด click)
PINN SHOP ร่วมกับวิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคม คุณปารณีย์ ทวีโชตธณเดชหรือคุณบ๊วย
เดินทางไปมอบหมวกให้กับโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 5 ส.ค. 2554

ครั้งที่ 15

ส่งมอบหมวกครั้งที่ 15 วันที่ 2 ก.ย.54 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี (ภาพรายละเอียด click)
วันที่ 2 ก.ย. 2554 ทีมงานภิญญ์เป็นตัวแทนสมาชิกภิญญ์ช็อปได้ส่ง มอบหมวกไหมพรม
ให้แก่วิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยคุณปารณีย์ ทวีโชตธณเดช (คุณบ๊วย)
ได้นำหมวกไหมพรม ที่ได้รับจากสมาชิกภิญญ์ช็อป ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรีค่ะ

ครั้งที่ 16

ส่งมอบหมวกครั้งที่ 16 วันที่ 17 มกราคม 2555 คุณปารณีย์ ทวีโชตธณเดช (คุณบ๊วย) (ภาพรายละเอียด click)
ตัวแทนจาก PINN SHOP มอบหมวกไหมพรมสำหรับผุ้ป่วยมะเร็งให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ณ โรงพยาบาลจุฬา กรุงเทพ

ครั้งที่ 17

ครั้งต่อไปเป็นโครงการการมอบหมวกให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 17
โดยสมาชิกภิญญ์สามารถส่งหมวกที่ท่านถัก ได้ที่ PINN SHOP ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ
หรือสนใจอยากเดินทางไปร่วมกิจกรรม โทรสอบถามได้ที่ 082-6144063-65 ค่ะ  ทางทีมงานจะแจ้งวันที่และสถานที่ของการส่งมอบหมวกในครั้งต่อไปให้ทราบค่ะ โปรดติดตามนะคะ...

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการรักษาด้วยการฉีดคีโม จะได้รับผลข้างเคียง ก็คือ ทานอาหารไม่ได้ น้ำหนักลด ผมร่วง ดังนั้น หมวกที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยจึงต้องมีผิวสัมผัสนุ่มไม่ระคายผิว ถ้าทำมาจากเส้นใยธรรมชาติจะยิ่งทำให้ผู้ป่วยสวมใส่สบาย PINN SHOP จึงแนะนำไหมพรมแบมบู เพราะ เป็นไหมที่ทำมาจากเยื่อไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ นุ่มมากๆ รับรองไม่ระคายผิว ใส่ได้ทุกฤดูกาล...ตลอดปีค่ะ
การถักหมวกสามารถถักด้วยเทคนิคใดก็ได้ ตามถนัดนะคะ ที่สำคัญ คือ ต้องถักแบบลวดลายทึบค่ะ
(ถ้าถักลายโปร่ง ๆ จะมองเห็นเส้นผมผู้ป่วยค่ะ)
ชุดคิตพิเศษเพื่อถักหมวกให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ชุดถักหมวกไหมพรมแบมบู ราคาชุดละ 99.-
หมวกสำหรับผู้ป่วยฝีมือการถักจากสมาชิกภิญญ์ค่ะ